Om oss

Adressa Distribusjon AS har base i Trondheim og er heleid av Adresseavisen Gruppen AS

Vi er en del av det nasjonale nettverket Helthjem og har et omfattende distribusjons og transportnettverk i Sør Trøndelag, deler av Nord-Trøndelag og deler av Møre. I tillegg samarbeider vi med Nordvest distribusjon (Møre og Romsdal) og Trønderdistribusjon (hele Nord-Trøndelag).

Med få unntak er alle de nasjonale, regionale og lokale avisene en del av vår kundeportefølje. Distribusjonen utføres hver natt, 6 dager i uken. I tillegg distribuerer selskapet både kommersielle og redaksjonelle bilag samt et økende antall andre produkter i det nasjonale samarbeidet Helthjem.

I 2015 distribuerte Adressa Distribusjon AS  i snitt 140.000 leveranser per dag helt frem til kundens dør.

Bedriftens omsetningen i 2015 var på 147 mill.